21. Mgr. BOŽENA FILÁKOVÁ

53 let, místostarostka města

Je mi 53 let, mám dvě dospělé děti a krásnou vnučku, kterou považuji za velký dar a velkou životní radost a inspiraci. Značnou část profesního života (22 let) působím v neziskovém sektoru. V Zastupitelstvu a Radě města Slavičín jsem od roku 2006.

Chci podpořit našeho lídra a další naše kandidáty a jsem přesvědčená, že naše sdružení nezávislých kandidátů nabízí osobnosti všech věkových kategorií, které nejsou vázány stranickým rozhodováním a mohou být alternativou kandidátů politických stran.

Kandiduji mimo výše uvedené i proto, že i když se slušnost, vlídnost a laskavost v politice často považuje spíš za slabost než přednost, myslím si, že je lidé od samosprávy právem očekávají. Považuji to ve vztahu k lidem za podstatnější než „mít pravdu“.

Aktuality

archiv